همکاری داوطلبانه

ما داوطلبان مشغول در هیئت مدیره انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی، به همکاری داوطلبانه شما احتیاج داریم…
انجمن به همکاری “داوطلبانه” شما نیازمند است.
بیاید با شرکت فعالانه خود نشان بدهیم که جمعیت ایرانی مقیم در ترای سیتی درشناساندن فرهنگ ایرانی و مراسم سنتی ایرانی هم صدا و همراه با انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی است.
از شما عزیزان دعوت می شود تا در جلسات هماهنگی امور داوطلبانه شرکت نمائید و دست یاری خود را به ما بدهید.
برای قدردانی از زحمات داوطلبانه شما، “لوحه قدردانی” با ذکر ساعات کار به شما عزیزان اهدا خواهد شد.

شماره تماس ما:      9616-464-604