عضویت

  با عضو شدن در انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی به شنیده شدن صدای جامعه ایرانی در ترای سیتی کمک خواهید کرد.

  با حمایت از انجمن فرهنگی ایرانیان ترای سیتی باعث معرفی جامعه ایرانی در سطح دولتی خواهید شد.
  برای پرداخت حق عضویت سالانه خود، می بایست مبلغ 10 دلار از طریق ایمیل زیر، ایمیل مانی نمایید:

  sponsor@tcics.com

  با هم یک جامعه قوی تر بسازیم

  ممنون از حمایت شما