جنرال میتینگ ترای سیتی در روز پنجشنبه 18 ژوئن 2015 با موفقیت برگزار شد

 با تشکر از شرکت کنندگان و با سپاس فراوان از افرادی که ما را در این راه یاری فرمودند

Picture PNG

Go to top